Důvody k patentování

„Patent poskytuje jeho majiteli výlučné právo využívat chráněný vynález, poskytnout souhlas (licenci) k využívání jiným osobám, nebo na ně patent převést.“

Hlavním důvodem by mělo zcela jistě být zabránění patentování stejného vynálezu jiným subjektem, či zamezení využívání vynálezu jinými osobami, napodobování vynálezu, a tím získání nemalé výhody nad konkurencí. Pokud vynález není chráněn patentem v daném regionu, tak po jeho zveřejnění již neexistuje žádná možnost v tomto státě/regionu zabránit užití předmětu vynálezu kýmkoli jiným. Jestliže necháte svůj vynález patentovat, znemožníte konkurenci využívat nebo napodobit vynález chráněný patentem a získáte silný nástroj právní ochrany Vašeho vynálezu.

Poskytování práv k využívání vynálezu přináší také nemalé zisky. Majitel patentu může poskytnout souhlas s využíváním vynálezu jiným osobám nebo na ně patent převést, což majiteli umožní získat zpět vynaložené prostředky na výzkum a vývoj a dosáhnout vyšší návratnosti investic. K takovému kroku je však vhodné přistoupit až tehdy, pokud daná společnost nezvládá nasytit trh sama, nebo chce svou působnost rozšířit i na další zahraniční trhy. Poskytnutím licence zahraniční firmě může majitel patentu dosáhnout vstupu na nový trh, který by jinak pro něj mohl být nepřístupný. Důležitá je však příslušná právní ochrana na tomto zahraničním trhu.

Vlastnictví patentů poskytuje i na první pohled nesouvisející výhody, mezi které může například patřit pozitivní image majitele (ať již fyzické nebo právnické osoby). Okolí může majitele patentu vnímat jako prosperující společnost, odborníka v oboru a vhodné obchodní partnery, což může být ku prospěchu např. při shánění finančních prostředků.