Kdy zažádat o ochranu vynálezu v zahraničí?

Zahraniční přihlášky se doporučuje podat do 12 měsíců od podání první přihlášky vynálezu, tzn. 12 měsíců od data priority. Zahraniční přihláška tak bude mít právo přednosti před přihláškami stejného vynálezu podanými později jinými přihlašovateli. Po uplynutí prioritní lhůty až do zveřejnění patentu úřadem (tedy do 18 měsíců od podání přihlášky) máte ještě stále možnost podat přihlášku v zahraničí, již ale nemáte nárok na prioritu z dřívější přihlášky. Po zveřejnění vynálezu již nemusíte být úspěšní v získání zahraniční ochrany, může být totiž narušen požadavek novosti vynálezu.