Mezinárodní cesta

V tomto případě hovoříme o Smlouvě o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty), zkráceně PCT, která představuje mezinárodní dohodu a umožňuje poskytnout ochranu vynálezu v libovolném počtu členských zemí na základě jediné podané přihlášky v jednom jazyce. V současné době sdružuje 143 členů (k 10.05.2011), včetně většiny průmyslově vyspělých zemí, a vytváří Mezinárodní unii pro patentovou spolupráci (International Patent Cooperation Union). Možnost ochrany vynálezu prostřednictvím regionálního evropského patentu i mezinárodní cestou prostřednictvím PCT zůstane i v případě zavedení patentu Společenství zachována.