Mezinárodní patentové třídění

„MPT slouží k jednotnému mezinárodnímu zatřídění patentových dokumentů a usnadňuje orientaci mezi patenty.“

Mezinárodní patentové třídění (MPT) se v současnosti používá ve více než 100 zemích, včetně České republiky. Jeho nejnovější vydání je 9. vydání z roku 2009, v pravidelných intervalech se novelizuje. Patenty jsou zde hierarchicky uspořádány do 8 sekcí označených písmeny A - H, které se dále dělí do 120 tříd, 628 podtříd a přibližně 69 000 skupin. MPT je prostředek k jednotnému mezinárodnímu zatřídění patentových dokumentů a jeho prvořadým úkolem je usnadnění orientace mezi jednotlivými patenty. Díky tomuto systému třídění lze nalézt a prozkoumat podobné vynálezy, či myšlenky, které patří do stejné třídy. Mezi hlavních 8 sekcí patří:

A. Lidské potřeby

B. Průmyslové techniky, doprava

C. Chemie, hutnictví

D. Textil, papír

E. Stavebnictví

F. Mechanika, osvětlování, topení, zbraně, práce s trhavinami

G. Fyzika

H. Elektřina
 
Více informací naleznete např. na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví: odkaz zde