Národní cesta

O národní cestě mluvíme, pokud je o mezinárodní ochranu požádáno prostřednictvím národního patentového úřadu. V takovém případě musí být přihlašovatel zastoupen zástupcem oprávněným k zastupování před příslušným patentovým úřadem, patentová přihláška musí být podána v požadovaném jazyce a zaplaceny příslušné správní poplatky. Žádost o udělení patentu v zahraničí národní cestou lze doporučit, pokud přihlašovatel žádá o udělení patentu v jednom nebo několika málo státech. Není naopak vhodný při žádosti o patentovou ochranu ve více státech, v tomto případě je tento způsob obtížný a nákladný.