Obchodování s patenty

Vlastnictví patentu samo o sobě nepřináší žádný zisk. Výnosné může být až v případě, jestliže je vynález úspěšný a je o něj na trhu zájem. Úspěch vynálezu však nezávisí pouze na jeho technických vlastnostech, ale také na designu výrobku, ceně, marketingové strategii a mnoha dalších faktorech. Majitel patentu by měl své patenty účinně využívat. Vedle práva majitele patentu vyloučit třetí osoby z užívání patentem chráněného vynálezu existuje několik možností, jak společnost může uvést patentovaný vynález na trh. Jsou to:
 
a)   přímé obchodní využívání
b)   prodej
c)   poskytnutí licence
d)   společný podnik s jinou společností, aby se jejich vynálezy navzájem doplňovaly