Patent Společenství

Několik let se již jedná o zavedení tzv. patentu Společenství, který by na rozdíl od evropského patentu umožňoval získání jednotného patentu pro celé území Evropské unie. Zejm. by zjednodušil a zlevnil proces získání patentu, jelikož by nebyl požadován překlad patentového spisu do jazyků všech členských států. Zavedení patentu Společenství je podmíněno vytvořením automatizovaného systému překladů patentu do všech jazyků Evropské unie a právních předpisů, které by zajistili fungující systém včetně vymáhání práv z patentů Společenství.