Přímé a nepřímé využívání

Patentový zákon odlišuje tzv. přímé a nepřímé využívání. Za přímé využívání se považuje vyrábění, nabízení, uvádění na trh, používání, skladování či dovážení patentovaného výrobku. Nepřímým využíváním potom rozumíme dodávání nebo nabízení dodávání jiné osobě, která nemá oprávnění využívat patentovaný vynález.