Regionální cesta

Regionální cestou je možné zažádat o ochranu patentu u příslušného regionálního úřadu, který sdružuje několik členských zemí, pokud je přihlašovatel občanem nebo má sídlo v některém ze smluvních států. Řízení o přihlášce probíhá u jediného úřadu. V případě udělení patentu, platí patent buď ve všech smluvních státech regionální úmluvy automaticky, nebo přihlašovatel požádá v designovaných státech o validaci uděleného patentu. Mezi regionální patentové úřady patří například Evropský patentový úřad (EPO), Euroasijský patentový úřad (EAPO), Africké organizace duševního vlastnictví (OAPI a ARIPO) aj.