Rozdíly mezi původcem (vynálezcem) a přihlašovatelem

„Původce je osoba, která vynález vytvořila vlastní tvůrčí prací. Přihlašovatel je osoba, která podala patentovou přihlášku (budoucí majitel).“

Za původce (vynálezce) se považuje osoba, která vynález vytvořila vlastní tvůrčí prací. Zatímco přihlašovatel (budoucí majitel) je osoba, která podala přihlášku patentu. V některých případech se mohou obě osoby slučovat, ale většinou se jedná o dva různé subjekty.