investice

Kdy je nejlepší čas vynález patentovat?

Za nejvhodnější dobu je považován okamžik, kdy máte všechny informace nutné pro formulování přihlášky patentu. Nemá smysl zbytečně otálet, protože by se mohlo stát, že Vás konkurence předstihne a podá patentovou přihlášku dříve. Za prvního majitele patentu se ve většině zemí (kromě Spojených států amerických) považuje první přihlašovatel.

Prosazování práv k patentu

„Majitel patentu se může svých práv k patentu domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Obchodování s patenty

Vlastnictví patentu samo o sobě nepřináší žádný zisk. Výnosné může být až v případě, jestliže je vynález úspěšný a je o něj na trhu zájem. Úspěch vynálezu však nezávisí pouze na jeho technických vlastnostech, ale také na designu výrobku, ceně, marketingové strategii a mnoha dalších faktorech. Majitel patentu by měl své patenty účinně využívat.

Důvody k patentování

„Patent poskytuje jeho majiteli výlučné právo využívat chráněný vynález, poskytnout souhlas (licenci) k využívání jiným osobám, nebo na ně patent převést.“

Syndikovat obsah