strategie

Prosazování práv k patentu

„Majitel patentu se může svých práv k patentu domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Výhody PCT

PCT přináší uživatelům řadu výhod, především značně přispívá k pokroku vědy a techniky a ke zdokonalení ochrany vynálezů. Přihlašovatelům šetří peníze, práci i čas. Při podání mezinárodní přihlášky získá přihlašovatel dalších 18 měsíců navíc k 12ti měsícům prioritní lhůty.

Kdy zažádat o ochranu vynálezu v zahraničí?

Zahraniční přihlášky se doporučuje podat do 12 měsíců od podání první přihlášky vynálezu, tzn. 12 měsíců od data priority. Zahraniční přihláška tak bude mít právo přednosti před přihláškami stejného vynálezu podanými později jinými přihlašovateli.

Obchodování s patenty

Vlastnictví patentu samo o sobě nepřináší žádný zisk. Výnosné může být až v případě, jestliže je vynález úspěšný a je o něj na trhu zájem. Úspěch vynálezu však nezávisí pouze na jeho technických vlastnostech, ale také na designu výrobku, ceně, marketingové strategii a mnoha dalších faktorech. Majitel patentu by měl své patenty účinně využívat.

Kdy je nejlepší čas vynález patentovat?

„Podání patentové přihlášky tehdy, když má přihlašovatel veškeré informace potřebné k sestavení přihlášky a po zvážení strategické, technické i finanční stránky.“

Syndikovat obsah