přihlašovatel

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky vynálezu:

Zastoupení přihlašovatele/majitele patentu

V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR nemusí být zastoupeny osoby, které mají na území ČR bydliště nebo sídlo.

Rozdíly mezi původcem (vynálezcem) a přihlašovatelem

„Původce je osoba, která vynález vytvořila vlastní tvůrčí prací. Přihlašovatel je osoba, která podala patentovou přihlášku (budoucí majitel).“

Syndikovat obsah