PCT

Dokumenty

Objednávkový formulář k podání přihlášky vynálezu:

Výhody PCT

PCT přináší uživatelům řadu výhod, především značně přispívá k pokroku vědy a techniky a ke zdokonalení ochrany vynálezů. Přihlašovatelům šetří peníze, práci i čas. Při podání mezinárodní přihlášky získá přihlašovatel dalších 18 měsíců navíc k 12ti měsícům prioritní lhůty.

Od podání přihlášky až po udělení mezinárodního patentu

Mezinárodní přihlášku podle PCT mohou podat občané členských států nebo ten, kdo má v členském státě pobyt nebo sídlo. Přihlašovatel může v mezinárodní patentové přihlášce uplatnit prioritu z dřívější přihlášky podané v některém členském státě Pařížské unijní úmluvy do 12ti měsíců od data nárokované priority.

Mezinárodní cesta

V tomto případě hovoříme o Smlouvě o patentové spolupráci (Patent Cooperation Treaty), zkráceně PCT, která představuje mezinárodní dohodu a umožňuje poskytnout ochranu vynálezu v libovolném počtu členských zemí na základě jediné podané přihlášky v jednom jazyce.

Patentování v zahraničí

„Patentová ochranná je teritoriální – platí pouze na území, kde byl patent registrován.“

Syndikovat obsah