patentový úřad

Udělování dodatkových osvědčení k patentu

Úřad uděluje na látky chráněné na území České republiky platným patentem dodatková ochranná osvědčení, jestliže jsou účinnými látkami přípravků, které před uvedením na trh podléhají registraci podle zvláštních právních předpisů.

Odkazy a zdroje

Zvolte některou z následujících možností:

Národní cesta

O národní cestě mluvíme, pokud je o mezinárodní ochranu požádáno prostřednictvím národního patentového úřadu.

Syndikovat obsah