EU

Patent Společenství

Několik let se již jedná o zavedení tzv. patentu Společenství, který by na rozdíl od evropského patentu umožňoval získání jednotného patentu pro celé území Evropské unie. Zejm. by zjednodušil a zlevnil proces získání patentu, jelikož by nebyl požadován překlad patentového spisu do jazyků všech členských států.

Syndikovat obsah