poplatky

Vítejte na informačním portálu VYNÁLEZ-PATENT.CZ

Informační server se specializací na práva k vynálezům a práva související
 Upozornění:

PROGRAM NA PODPORU OCHRANY PRŮMYSLOVÝCH PRÁV - CZECHINVEST

Poplatky za služby zástupce

V řízení před některými patentovými úřady nebo v některých počátečních fázích řízení nemusí být přihlašovatel patentu zastoupen oprávněným zástupcem. V tomto případě záleží výhradně na přihlašovateli, zda využije služeb zástupce. Profesionální zastoupení přihlašovatele však nepochybně zvýší šance přihlašovatele na udělení patentu.

Udržovací poplatky

Patent platí dvacet let od data podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních za udržování patentu v platnosti – tzv. udržovací poplatky. Výše těchto poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu (v ČR upraveno zákonem č.

Správní poplatky

Výši a způsob placení poplatků Úřadu průmyslového vlastnictví v ČR ve věcech ochrany práv k vynálezům stanovuje zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích. Úřad vybírá zejm. tyto poplatky:

-       vydání stejnopisu, opisu, výpisu z rejstříku, spisů, úředních listin a záznamů

Poplatky

Řízení o patentové přihlášce probíhá před příslušnými patentovými úřady, které vybírají správní poplatky za jednotlivé úkony a udržovací poplatky za udržování patentu v platnosti. Další náklad pro přihlašovatele/majitele patentu představují poplatky za služby zástupce, jejichž výše se může značně lišit.

Syndikovat obsah