anuitní poplatky

Udržovací poplatky

Patent platí dvacet let od data podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních za udržování patentu v platnosti – tzv. udržovací poplatky. Výše těchto poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu (v ČR upraveno zákonem č.

Syndikovat obsah