zástupce

Profesionální zastoupení

Daněk & Partners, advokátní a patentová kancelář

Vynález s.r.o.

Komora patentových zástupců

Služby patentového zástupce

Právo duševního vlastnictví představuje složitou a širokou oblast a pro vyřizování konkrétních požadavků se vždy doporučuje poradit se s odborníky. Je třeba pamatovat na to, že především v případě patentů je znění popisu vynálezu důležité a určuje rozsah ochrany a skutečnou hodnotu duševního vlastnictví.

Zastoupení přihlašovatele/majitele patentu

V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR nemusí být zastoupeny osoby, které mají na území ČR bydliště nebo sídlo.

Poplatky za služby zástupce

V řízení před některými patentovými úřady nebo v některých počátečních fázích řízení nemusí být přihlašovatel patentu zastoupen oprávněným zástupcem. V tomto případě záleží výhradně na přihlašovateli, zda využije služeb zástupce. Profesionální zastoupení přihlašovatele však nepochybně zvýší šance přihlašovatele na udělení patentu.

Syndikovat obsah