žaloba

Vymáhání práv z patentu dle zákona o vymáhání práv z průmyslového vlastnictví

Vymáhání práv z průmyslového vlastnictví upravuje zákon č. 221/2006 Sb. Dle tohoto zákona může majitel patentu požadovat vůči třetí osobě, která porušuje nebo ohrožuje jeho právo z patentu, informace o původu a distribučních sítích zboží nebo služeb, kterými je právo porušováno.

Prosazování práv k patentu

„Majitel patentu se může svých práv k patentu domáhat soukromoprávními nebo veřejnoprávními prostředky.“

Syndikovat obsah