omezení účinků

Omezení účinků patentu

Patent nepůsobí proti tomu, kdo před vznikem právo přednosti využíval vynález nezávisle na původci nebo majiteli patentu nebo kdo k tomu vykonal prokazatelná opatření – tzv. předchozí uživatel. Nedojde-li k dohodě, může předchozí uživatel požadovat u soudu, aby majitel patentu jeho právo uznal.

Práva majitele patentu nejsou porušena, využije-li se chráněného vynálezu:

Syndikovat obsah