zrušení patentu

Zrušení a zánik patentu

„Zrušení patentu působí od samého počátku jeho platnosti (ex tunc); zánik patentu nastává od doby, kdy nastane tato skutečnost (ex nunc).“

Úřad patent zruší, zjistí-li se dodatečně,

a)     že vynález nesplňoval podmínky patentovatelnosti;
 

Syndikovat obsah