odborník

Podmínky udělení patentu

„Patenty se udělují na vynálezy, které jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.“

Patenty jsou udělovány na vynálezy, které splňují podmínky stanovené zákonem - jsou nové, jsou výsledkem vynálezecké činnosti a jsou průmyslově využitelné.

Syndikovat obsah