Udržovací poplatky

Patent platí dvacet let od data podání přihlášky vynálezu, ovšem za předpokladu platby každoročních za udržování patentu v platnosti – tzv. udržovací poplatky. Výše těchto poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu (v ČR upraveno zákonem č. 173/2002 Sb., o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin, v platném znění). Tyto poplatky je nutné jednorázově zaplatit i zpětně po rozhodnutí o udělení ochrany. Udržovací poplatky lze zaplatit nejdříve 1 rok před jeho splatností, nejpozději pak do 6 měsíců od data splatnosti, v tomto případě ovšem se současnou úhradou sankce. Výše poplatků úměrně vzrůstá v závislosti na délce platnosti patentu.

Obdobné poplatky jsou vybírány i Evropským patentovým úřadem, Mezinárodním úřadem WIPO a dalšími národními a regionálními úřady. Aktuální výši poplatků lze nalézt na webových stránkách úřadů.