Vyčerpání práv z patentu

Majitel patentu nemá právo zakázat třetím osobám nakládat s výrobkem, který je předmětem chráněného vynálezu, jestliže tento výrobek byl uveden na trh v České republice majitelem patentu nebo s jeho souhlasem, ledaže by tu byly důvody pro rozšíření práv z patentu na uvedené činnosti – tzv. národní vyčerpání práv.

Pokud byl uveden na vnitřní trh Evropské unie v jakékoli členské zemi výrobek, který je předmětem chráněného vynálezu, nemá majitel patentu právo zakázat třetím osobám nakládat s tímto výrobkem v rámci vnitřního trhu EU – tzv. regionální vyčerpání práv.