Výhody PCT

PCT přináší uživatelům řadu výhod, především značně přispívá k pokroku vědy a techniky a ke zdokonalení ochrany vynálezů. Přihlašovatelům šetří peníze, práci i čas. Při podání mezinárodní přihlášky získá přihlašovatel dalších 18 měsíců navíc k 12ti měsícům prioritní lhůty. Tuto dobu lze využít k prozkoumání a zhodnocení komerčního potenciálu daného výrobku v různých zemích a rozhodnout se, ve kterých státech má skutečně zájem získat ochranu.

Platba správních poplatků a dalších nákladů se tak odloží až do doby udělení patentu. PCT je tedy hojně využíváno přihlašovateli, kteří chtějí získat více času na rozhodnutí se o dalších krocích ohledně ochrany vynálezu. Mezinárodní přihláška, která byla zpracována podle předepsané Smlouvy PCT a Prováděcího předpisu, nemůže být zamítnuta z formálních důvodů národními úřady designovaných států. Dále přihlašovatel získá cenné informace díky mezinárodní rešeršní zprávě a písemnému posudku orgánu mezinárodní rešerše. Díky těmto dokumentům má přihlašovatel větší přehled o tom, kde bude nejvhodnější žádat o patentování svého vynálezu.

Mezinárodní rešeršní zpráva obsahuje rešerši na stav techniky z celého světa k technickým řešením, která jsou obdobná přihlašovanému vynálezu. Písemné stanovisko orgánu mezinárodní rešerše potom ukazuje na předběžné potencionální státy, ve kterých je vhodné žádat o patentovatelnost technického řešení vzhledem k výsledkům mezinárodní rešeršní zprávy. V případě zájmu může přihlašovatel navíc požádat o provedení mezinárodní předběžného průzkumu, který mu poskytne ještě detailnější informace o pravděpodobnosti udělení patentu. Mezinárodní přihláška podle PCT se podává pouze jedna, na jednom místě a v jednom jazyce a má právní účinky ve všech členských zemích, čímž se značně zjednodušuje postup podání přihlášky.