Výhody evropského patentu

Podáním jediné patentové přihlášky má přihlašovatel možnost získat ochranu ve všech členských státech. Probíhá jediné řízení o udělení evropského patentu, v jediném jazyce a na základě jednotných procesních pravidel. Evropská patentová přihláška je podrobena jedinému průzkumu prováděnému souběžně ve všech zemích určených přihlašovatelem. Rešerše a průzkum provádí EPO na vysoké úrovni, což zaručuje udělenému evropskému patentu silné postavení, omezuje možnost jeho napadení a dává potencionálním obchodním partnerům záruku kvality vynálezu chráněného evropským patentem. Náklady na získání evropského patentu ve více státech jsou výrazně nižší, než náklady na získání národního patentu v jednotlivých státech.