Mezinárodní patentové třídění

„MPT slouží k jednotnému mezinárodnímu zatřídění patentových dokumentů a usnadňuje orientaci mezi patenty.“

Mezinárodní patentové třídění (MPT) se v současnosti používá ve více než 100 zemích, včetně České republiky. Jeho nejnovější vydání platné od 01.01.2017, v pravidelných intervalech se novelizuje. Patenty jsou zde hierarchicky uspořádány do 8 sekcí označených písmeny A – H, které se dále dělí do 120 tříd, 628 podtříd a přibližně 69 000 skupin.

MPT je prostředek k jednotnému mezinárodnímu zatřídění patentových dokumentů a jeho prvořadým úkolem je usnadnění orientace mezi jednotlivými patenty. Díky tomuto systému třídění lze nalézt a prozkoumat podobné vynálezy, či myšlenky, které patří do stejné třídy. Mezi hlavních 8 sekcí patří:

  • A. Lidské potřeby
  • B. Průmyslové techniky, doprava
  • C. Chemie, hutnictví
  • D. Textil, papír
  • E. Stavebnictví
  • F. Mechanika, osvětlování, topení, zbraně, práce s trhavinami
  • G. Fyzika
  • H. Elektřina

Více informací naleznete např. na stránkách Úřadu průmyslového vlastnictví: odkaz zde