O portálu

Cílem tohoto projektu je poskytnout veřejnosti informace z oblasti patentového práva a napomoci tak původcům i dalším zainteresovaným subjektům v prosazování práv k novým technickým řešením v České Republice i v zahraničí, ale i podporovat ochranu již dříve nabytých práv průmyslového vlastnictví.

Na těchto stránkách naleznete vysvětlení základních instututů patentového práva, ale i návody jak docílít požadovaného stupně ochrany včetně získání patentu na vynález. Jsme si vědomi, že investice do patentové ochrany je významným rozhodnutím nejen po finanční stránce, ale klade na přihlašovatele především nároky na dokonalou znalost současného stavu techniky. Rovněž příprava samotné patentové přihlášky a bezchybná formulace patentových nároků, které jsou těžištěm patentové ochrany, je jistě pro nezkušeného přihlašovatele nesnadným úkolem. K získání patentu nestačí pouze porozumění technické stránce vynálezu.

Před podáním přihlášky vynálezu nebo užitného vzoru vždy doporučujeme konzultovat veškeré kroky s profesionálním zástupcem, který má o dané problematice právní i praktické znalosti, neboť chybným postupem lze navždy ztratit  možnost získat požadovanou ochranu.

Advokátní a patentová kancelář Daněk & Partners Vám pomůže v maximální zákonem stanovené míře zajistit výlučnou ochranu průmyslových práv a práv k duševnímu vlastnictví v naší republice i v zahraničí. Navrhneme Vám optimální řešení na daný problém. Otázkami průmyslového práva se zabývají i naše partnerské portály, na než naleznete odkaz níže.

Věříme, že tyto stránky Vám pomohou správně se rozhodnout. V případě jakýchkoliv nejasností se na nás neváhejte obrátit. Úvodní patentové konzultace poskytujeme zdarma.

Ing. Vilém Daněk, PhD., LL.M.
patentový zástupce