Rešerše

„Před podáním přihlášky vynálezu je vhodné provést rešerši na stav techniky, který zahrnuje všechny informace, ke kterým má veřejnost přístup přede dnem podání přihlášky vynálezu.“

Před samotným podáním přihlášky vynálezu se doporučuje provést rešerši na současný stav techniky.

Stav techniky představuje veškeré dostupné informace a je rozšířen o nepatentovou literaturu, odborné novinové a časopisové články, brožury, učebnice, internetové diskuse, teze, zápisy z konferencí a jiné obchodní publikace. Stav techniky zahrnuje tedy vše, k čemu má široká veřejnost přístup přede dnem podání přihlášky.

Nezáleží na tom, jestli byly informace sděleny ústně, písemně či jiným způsobem. Ani se nehovoří o známosti odpovídajících údajů, stačí pouze, pokud byly informace někde zveřejněny, třeba že by se prodal i jediný výtisk novin. Zahrnují se zde i dříve podané přihlášky vynálezů. A to jak v České republice, tak v zahraničí. Na celé Zemi existuje více než 40 miliónů patentů a riziko, že podobný nebo dokonce stejný vynález již někdo vytvořil, je značné. Přibližně 80% technických informací je zveřejněno právě jen v patentové dokumentaci.

Předběžnou rešerší na stav techniky lze navíc ušetřit peníze, které by jinak představovaly správní poplatky Úřadu za odmítnutou přihlášku. Řada úřadů průmyslového vlastnictví zdarma zpřístupňuje své patentové databáze na internetu, což značně usnadňuje přístup k patentovým informacím. Provést kvalitní patentovou rešerši však není snadné, patentový žargon se totiž často může jevit jako složitý, až nesrozumitelný. Mimo ověření patentovatelnosti vynálezu lze pomocí účinné rešerše zjistit velmi užitečné informace, například o nových trendech v daném oboru, aktivitách současné a budoucí konkurence, možných mezerách na trhu apod.