Kdy je nejlepší čas vynález patentovat?

„Podání patentové přihlášky tehdy, když má přihlašovatel veškeré informace potřebné k sestavení přihlášky a po zvážení strategické, technické i finanční stránky.“

Za nejvhodnější dobu je považován okamžik, kdy máte všechny informace nutné pro formulování přihlášky patentu. Nemá smysl zbytečně otálet, protože by se mohlo stát, že Vás konkurence předstihne a podá patentovou přihlášku dříve.

Za prvního majitele patentu se ve většině zemí (kromě Spojených států amerických) považuje první přihlašovatel. Nicméně spěch s podáním přihlášky může přivodit i jisté problémy. Patentová ochrana je poměrně nákladná záležitost a předem je potřeba pečlivě zvážit strategickou, technikou i finanční stránku věci.

Po podání přihlášky také není možné provádět závažné změny v původním popisu vynálezu.

Je důležité pamatovat na to, abyste před podáním přihlášky vynálezu technické řešení nikde nezveřejňovali a drželi ho v utajení. Jeho zpřístupnění by totiž mohlo znemožnit jeho patentovatelnost, zásada novosti by tímto mohla být ohrožena.

Dalším důvodem pro držení obchodního tajemství je utajení plánů před zvědavou konkurencí.