Zastoupení přihlašovatele/majitele patentu

V řízení před Úřadem průmyslového vlastnictví v ČR nemusí být zastoupeny osoby, které mají na území ČR bydliště nebo sídlo.

Obdobně v řízení před Evropským patentovým úřadem nemusí být zastoupeny osoby, které mají v některém členském státě EU bydliště nebo sídlo, ostatní musí být zastoupení kvalifikovaným zástupce pro EPO. Zastoupení přihlašovatele je však nezbytné po ukončení řízení před EPO, kdy je evropská patentová přihláška postoupena národním patentovým úřadům, ve kterých přihlašovatel chce získat ochranu.

V řízení před Mezinárodním úřadem WIPO nemusí být přihlašovatel zastoupen při podání mezinárodní patentové přihlášky. Zastoupení přihlašovatele je však nezbytné po ukončení mezinárodní fáze řízení před Mezinárodním úřadem WIPO, kdy je mezinárodní patentová přihláška postoupena národním nebo regionálním patentovým úřadům, ve kterých přihlašovatel chce získat ochranu.